In Memory

Shizue B Hayashida - Class Of 1925

Shizue B Hayashida

Shizue Hayashida

1904 - January 4, 1926